นโยบายของโรงแรม
Hotel Policies

 • เช็คอินได้ตั้งแต่ 14.00น. เป็นต้นไป
 • เช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00น.
 • ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
 • รีสอร์ทจำกัดจำนวนผู้เข้าพักในแต่ละบ้าน เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก ดังนี้

นโยบายจำนวนผู้เข้าพัก

M1
เข้าพักสูงสุด ผู้ใหญ่ 6 ท่าน, เด็ก 3 ท่าน
เสริมที่นอนได้ 1 ท่าน (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)

M2
เข้าพักสูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน, เด็ก 1ท่าน
ไม่สามารถเสริมที่นอน

M3 เข้าพักสูงสุด ผู้ใหญ่ 4 ท่าน, เด็ก 2 ท่าน
เสริมที่นอนได้ 1 ท่าน (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)

M4
เข้าพักสูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน, เด็ก 1ท่าน
เสริมที่นอนได้ 1 ท่าน (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)

M5
เข้าพักสูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน, เด็ก 1 ท่าน
เสริมที่นอนได้ 1 ท่าน (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)

M6
เข้าพักสูงสุด ผู้ใหญ่ 4 ท่าน, เด็ก 2 ท่าน
เสริมที่นอนได้ 1 ท่าน (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ เด็ก 1 ท่าน เท่านั้น)

 • เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี พักเตียงเดียวกับผู้ปกครอง ไม่มีค่าใช้จ่าย สูงสุด 1 ท่านต่อห้อง
 • อายุ 8 ปีขึ้นไป นับเป็นผู้ใหญ่ ต้องเสริมที่นอน
 • กรณีมีเสริมที่นอน จำนวนผู้เข้าพักต้องไม่เกินที่กำหนดสูงสุดต่อหลัง
 • ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดัง หรือ ทำสิ่งที่เป็นการรบกวนผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์งดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 22.00น. เป็นต้นไป
 • หากลูกค้าลืมทรัพย์สินไว้ภายในรีสอร์ท หรือทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากมีผู้เข้าพักเกินจำนวนที่ระบุไว้ในใบยืนยันการจอง ทางรีสอร์ทสามารถบอกยกเลิกการเข้าพักได้
 • รีสอร์ทไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามารีสอร์ท กรณีฝ่าฝืน จะขอยกเลิการเข้าพักทันที
 • รีสอร์ทไม่อนุญาตให้ทำอาหารที่ต้องใช้เตาถ่าน เตาแก๊สถังในห้องพัก หรือนอกห้องพัก ยกเว้นการทำอาหารเด็กอ่อนหรืออาหารอย่างง่ายด้วยน้ำร้อน หรือไมโครเวฟ กรณีมีความจำเป็นต้องทำอาหารด้วยเตาแก็ส สามารถติดต่อร้านอาหารของรีสอร์ท

นโยบายการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง

– การยกเลิกการจองบ้านพักทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินทุกกรณี
– การเลื่อนวันเข้าพัก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนถึงวันเข้าพัก และลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้งภายใน 3 เดือนถัดไป
– การยกเลิกหรือเลื่อนวันเข้าพัก สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 091-4466361 หรือ Line@ : @miranda หรือ Facebook : https://www.facebook.com/mirandakhaokho